refrefradio

Nazad na live

Izdavač:
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE REFREF DOO NOVI PAZAR
Dimitrija Tucovića bb, 36300 Novi Pazar
PIB: 101798071
Matični broj: 17278754
https://refref.info/
refrefradio@hotmail.com
+381/20/336-280
Za izdavača:
Samir Škrijelj, direktor
Sandžak TV
Registarski broj: TV000082
Glavni i odgovorni urednik:
Salahudin Fetić
Urednici:
Alen Omerović
Hazim Zukorlić
Sekretar:
Almedin Hamzić
Režija:
Hazim Zukorlić
Web administartor:
Denis Kučević


KONTAKT:


REFREF DOO NOVI PAZAR

Dimitrija Tucovića bb, 36300 Novi Pazar

PIB: 101798071

Matični broj: 17278754

Uprava/Redakcija:


020/336-280

064/889-1848

refrefradio@hotmail.com

Marketing:


020/329-491

064/889-1848

marketing@sandzak.tv

Finansije:

020/335-000
knjigovodstvo@sandzak.tv